Skip to main content

LEGIONELLABEHEER  |  LEGIONELLAPREVENTIE  |  KEERKLEPCONTROLE & SERVICE  |  HANDELSONDERNEMING

De bacterie

Legionella is een bacterie, die in verschillende variaties en in zeer lage aantallen voorkomt in de bodem en in (leiding)water. Normaal gesproken vormt dit geen gevaar voor de volksgezondheid. De bacterie wordt pas een probleem als deze zich heeft kunnen vermenigvuldigen.

Dit kan gebeuren in water met een temperatuur tussen de 25 en 45°Celsius. Als daarbij het water voor langere tijd stilstaat kan de bacterie zich zodanig vermenigvuldigen dat er een risico ontstaat.

Besmetting

Besmetting is alleen mogelijk als het besmette water wordt verneveld en de hele kleine waterdruppeltjes worden ingeademd.

Verneveling van water kan onder andere plaatsvinden bij douches, nood/oogdouches, whirlpools, bij sommige vormen van luchtbehandeling (airconditioning), in koeltorens en bij andere bedrijfsmatige processen.

Veteranenziekte

Het inademen van verneveld besmet water kan de veteranenziekte veroorzaken. De ziekteverschijnselen kunnen variëren van een fikse verkoudheid tot zware longontsteking. Als de oorzaak van de verschijnselen niet tijdig worden onderkend kan de ziekte een dodelijke afloop hebben. Risicofactoren, die bepalend zijn voor de kans op veteranenziekte zijn:

  • een verminderde weerstand tegen infecties;
  • roken en alcoholgebruik;
  • leeftijd (boven de 40 komt de veteranenziekte vaker voor);
  • geslacht (de ziekte komt 2 tot 3 keer zo vaak voor bij mannen);
  • de hoeveelheid ingeademde bacteriën.

De ziekte wordt niet van de ene mens op de andere overgebracht. Ook van het drinken van besmet water krijg je geen veteranenziekte.